Www.hak.net.pl – selektywna zbiórka odpadów

Zakład Usług Komunalnych Hak tworzy takie usługi jak odbiór odpadów niebezpiecznych, budowlanych a takżekomunalnych, utylizacja odpadów zarówno niebezpiecznych jak również przemysłowych, w tym utylizacja azbestu, przerób oraz dodatkowoskup złomu stalowego, surowców wtórnych i dodatkowo metali niezależnych, jak również selektywna zbiórka odpadów. ZUK HAK umożliwia też wynajęcie kontenerów na usługi jednorazowe. Spółka obsługuje zarówno konsumentów osobistych, jak też duże spółki i instytucje. ZUK HAK cieszy się bardzo dobrą opinią dotychczasowych konsumentów, dlatego że spółka dba o wysoki norma usług, dość szybkie , a oprócz tegofachowe ich wykonanie, i dodatkowo satysfakcję ludzi a takżefirm (przedsiębiorstw, działalności jednoosobowych, spółek) korzystających z powyższych usług. Spółka realizuje też działalność w zakresie ochrony środowiska naturalnego, poprzez propagowanie świadomości pro-ekologicznej jak równieżzapobieganie zanieczyszczeniom środowiska.

Dodaj komentarz