Archiwa tagu: cepap

Adwokat Kłobuck

Adwokat Kłobuck

Opłaty dla adwokata i radcy prawnego wyznaczone są we odpowiednich rozporządzeniach Ministerstwa Sprawiedliwości. Inaczej uregulowano wynagrodzenie adwokata i radcy prawnego za pomoc prawną świadczoną przez kancelarie z urzędu, a odrębnie za postępowania prowadzone przez adwokata i radcę prawnego ustanowionego z wyboru. Wynagrodzenie adwokata i radcy prawnego w związku z pomocą prawną udzielaną z wyboru uregulowane jest jako wynagrodzenie minimalne. Adwokat i radcy prawny zwykle nie mogą pobrać wynagrodzenia poniżej stawki minimalnej. Takie coś może zdarzyć się tylko w szczególnie uzasadnionych sytuacjach, jakie zostaną przedstawione w kancelarii. Takim przypadkiem może być ciężka sytuacja finanzowa Klienta. Każdy przypadek adwokat i radca prawny badają indywidualnie. W celu oceny sytuacji niezbędne jest stawiennictwo w kancelarii prawnej i pokazanie swojej sytuacji życiowej i majątkowej. Adwokaci i radcowie prawni uczestniczą również w akcjach pro bono, kiedy to udzielają nieodpłatnych porad prawnych dla ludzi mniej zarabiających. Akcje te organizuje się cyklicznie i są przeprowadzane w kancelarii prowadzonej przez danego adwokata i radcę prawnego.