Słupy na działce

Ostatnie miesiące przyniosły wiele inwestycji. Budowano drogi, linie elektroenergetyczne. Przebudowywano te już istniejące. Robiono to w imię dobra publicznego i wyższego celu. Jednym z celów było Euro 2012.

W ramach tej działalności wiele osób ponformowano, że ich nieruchomości potrzebne są na cele publiczne, bo na nich wybudowane zostaną nowe drogi, lub skonstruowane zostaną słupy linii elektroenergetycznych.

Wiąże się z tym wiele ludzkich tragedii, bo państwo działając w imię dobra publicznego niejednokrotnie ustanawiał służebności w sposób niezrozumiały i trudny do zaakceptowania przez zobowiązanych do świadczeń. W tych momentach warto skorzystać z pomocy adwokata, bo adwokat zna się na przepisach i pomoże uniknąć przykrych konsekwencji.

Dodaj komentarz