Psychologia

Obecnie obowiązująca definicja medyczna psychoterapii rozróżnia to, co popularnie nazywa się psychoterapią, na dwie znacząco różniące się od siebie domeny – psychoterapię plus pomoc o charakterze psycho-społecznym. Psychoterapia w ścisłym tego słowa znaczeniu jest rekomendowaną metodą leczenia zaburzeń nerwicowych (aktualnie klasyfikowanych jako zaburzenia lękowe) i zaburzeń osobowości. Wsparcie psychospołeczne natomiast, stanowi „pomaganie” – w sytuacjach, gdzie brakuje faktycznej diagnozy, jednakże osoba poszukuje czyjejś pomocy. Cele psychoterapii ukierunkowane są zwykle na modyfikacje zachowań i postaw pacjenta, w tym także wzrost jego umiejętności emocjonalnych, na przykład na powiększenie zakresu samokontroli, radzenie sobie z lękami lub stresem, podniesienie samooceny, poprawę zdolności tworzenia, związków, kooperacji tudzież komunikowania się z innymi ludźmi, czy też na zmianę swojej zachęty do aktywności.

Psychoterapia to zbiór technik leczących rozmaite zaburzenia i ograniczenia psychologiczne. Tym co spaja różnorodne rodzaje psychoterapii jest – w odróżnieniu od leczenia jedynie farmakologicznego – jej międzyludzka relacja.

Współczesna psychoterapia rozwinęła się początkowo jako integralna część psychoanalizy, jednak obecnie została dostosowywana i rozwijana też przez inne szkoły psychologii, takie jak psychologia Gestalt i psychologia behawioralna.

Wsparcie psychologiczne dla par – Warszawa Różnice zdań i trudności ostatecznie pojawiają się w każdym związku. Partnerzy próbują je rozwiązać używając własnego arsenału środków. Większość małżeństw wszak, w ciągu lat, dochodzi do sytuacji, w której pewnych problemów nie może już zlikwidować, nie potrafi o nich mówić i wszystkie wcześniejsze techniki radzenia sobie z nimi zawodzą. Potrzeba znalezienia skutecznych metod radzenia sobie z konfliktami niekiedy przyjmuje dramatyczny bieg – wielokrotnie jest to zdrada, oddawanie się niebezpiecznym zajęciom, bądź izolacja. Wśród bardziej trwałych metod rozwiązywania trudności czy poszukiwania możliwości rozwoju związku jest psychoterapia małżeńska Warszawa (psychoterapia w języku angielskim w Warszawie – English speaking counselor in Warsaw ). Większość partnerów wspólnie pracując nad swoim małżeństwem odnajduje metody by być bliżej nie tylko z małżonką lub małżonkiem, ale również zbliżyć się do swoich prawdziwych przeżyć oraz wartości. Wynikiem takiej pracy psychologicznej jest lepsza komunikacja, lepsza atmosfera i większy stopień zadowolenia z małżeństwa. Wiele małżeństw decyduje się na terapię par wcześniej – przed tym jak ich kłopoty urosną do wielkich rozmiarów – jako sposób wspierania i rozwoju swojego związku.

Dodaj komentarz