Pomoc psychologiczna

Psychoterapia jest zbiorem technik wspierających leczenie różne zaburzenia i ograniczenia natury psychologicznej. Wspólną charakterystyką wszystkich form psychoterapii jest kontakt międzyludzki, w przeciwieństwie do leczenia farmakologicznego

Nowoczesna psychoterapia rozwinęła się początkowo jako integralna część psychoanalizy, jednakże współcześnie została zaadaptowana i udoskonalana również przez inne gałęzie psychologii, takie jak psychologia postaci i psychologia behawioralna.

Aktualna definicja medyczna psychoterapii odróżnia to, co zwyczajnie nazywa się psychoterapią, na dwie znacząco różniące się od siebie dziedziny – psychoterapię oraz pomoc o charakterze psycho-społecznym. Psychoterapia w ścisłym tego słowa znaczeniu jest rekomendowaną metodą leczenia zaburzeń nerwicowych (obecnie klasyfikowanych jako zaburzenia lękowe) jak również zaburzeń osobowości. Wsparcie psychospołeczne jest to „pomaganie” – w obszarach gdzie brakuje konkretnej diagnozy, ale jednak pacjent poszukuje profesjonalnej pomocy. Oczekiwanym efektem psychoterapii są modyfikacje zachowań i postaw pacjenta, w tym także wzrost jego zdolności emocjonalnych, na przykład na zwiększenie zakresu samokontroli, lepsze radzenie sobie z lękiem i stresem, podwyższenie samooceny, poprawę zdolności tworzenia, więzi, współpracy jak i również porozumiewania się z innymi, względnie na poprawę swojej zachęty do działania.

Wsparcie psychologiczne dla par – Warszawa Różnice zdań lub głębokie problemy ostatecznie stają się częścią każdego małżeństwa. Partnerzy radzą sobie z nimi stosując znany sobie zestaw środków. Większość związków wszak, z czasem, dochodzi do sytuacji, w której pewnych problemów nie może już rozwikłać, nie potrafi o nich mówić i wszelkie wcześniejsze techniki radzenia sobie z nimi nie przynoszą oczekiwanych rezultatów. Potrzeba znalezienia skutecznych metod radzenia sobie z trudnościami niekiedy przyjmuje dramatyczny obrót – często jest to zdrada, oddawanie się niebezpiecznym zajęciom, lub oddalenie. Wśród bardziej trwałych metod rozwiązywania konfliktów albo szukania dróg wzrostu relacji jest psychoterapia dla małżeństw. Większość partnerów wspólnie pracując nad swoim małżeństwem odnajduje sposoby by być bliżej nie tylko z partnerem, ale także zbliżyć się do własnych głębokich doświadczeń i przekonań. Rezultatem takiej psychoterapii jest poprawa komunikacji, lepsza atmosfera i większe zadowolenie z małżeństwa. Część małżeństw idzie na terapię dla małżeństw wcześniej – przed tym jak ich konflikty okażą się ich przerastać – jako procedura pomocy i wzrostu swojego małżeństwa.

Dodaj komentarz