Archiwa

Grzyb w mieszkaniu

Grzyb w mieszkaniu

Co robić gdy pojawi się grzyb na ścianie?

Pojawienie się pleśni na tynku wewnątrz mieszkania świadczy o wysokiej wilgotności powietrza. Zazwyczaj grzyb wyrasta w narożu ścian, w okolicy balkonulub na poddaszu – może to być w wyniku przesączania się wody z zewnątrz, lecz najczęściej jest to wynik występowania tutaj mostka termicznego. Dodatkowo wystąpieniu pleśni sprzyja wysoka wilgoć w pomieszczeniach. W serwisie przedstawiono tabelę temperatur i wilgotności względnej powietrza oraz tzw. punktu rosy. Najczęściej występująca wilgotność względna w pomieszczeniach mieszkalnych wynosi od 50-70% dla temperatury 21 stopni C. W takich warunkach jeśli temperatura na ścianie będzie wynosić około 13 stopni to wykropli się na niej wilgoć, w wyniku tego pojawi się możliwość rozwoju pleśni. Prawdopodobieństwo wystąpienia grzyba jest także wtedy kiedy tynk jest brudny lub zakurzony. Farba oraz typ tynku także ma znaczenie. Najbardziej korzystne ze względu na możliwość pojawienia się grzyba mają tynki gipsowe oraz tynki cementowo-wapienne. Grzyb może wyrosnąć jeśli wilgoć ściany utrzymuje się około 5-6 godzin na dzień. Aby zabezpieczyć się przed możliwością wystąpienia grzybów należy:

  • naprawić przecieki wody z zewnątrz,
  • usunąć mostek termiczny,
  • usprawnić wentylację wewnątrz,
  • utrzymywać czyste ściany